بفرمایید دیدن،نامزد بهترین فیلم کوتاه


امروز میخواهیم نیم نگاهی بیندازیم به فیلم مورد بحث محافل ادبی دنیا. بفرمایید دیدن حال تحلیل فیلم مذکور:
این فیلم از نظر من نقد کوبنده ای بود به جامعه سلطه جو و زیاده خواه، فیلم بردار با دوربینی بی کیفیت که نماد فقر هستش از زاویه بالا در نوری کم که نماد خفقان جامعه سلطه طلب است فیلمی کوتاه میگیرد که کوتاهی اشاره دارد به سرعت دنیای مدرنیته و ذیق وقت بشر در این هرج و مرج.
همانطور که می بینید فیلمساز خود بازیگر و صدابردار هم هست و این نماد یک تنه کار کردن بشریت و کمبود علاقه نسبت به کارهای گروهی می باشد. اما شاشیدن همانطور که از اسمش پیداست گند زدن به چیزیست اما در اینجا معنی زیرکانه تری دارد،قلمرو...حیوانات از این روش برای مشخص کردن قلمرو خود استفاده میکنند و فیلمبردار هم با شاشیدن در آبی که به دریا میریزد دریا و آسمان را (طی بخار شدن) در مالکیت خود قرار داد، هیچ حیوانی عقلش به اینجاها قد نمیدهد اما ما انسانها به لطف قشر کرتکس مغزمان و توانایی تفکر و برنامه ریزی توانستیم جهان را به زیر بکشیم. به عبارتی بشر هر لحظه در پی تصرف جهان به شیوه سنتی حیوانات است و این کشمکش تا ابدیت ادامه دارد و منجر به از بین رفتن همان قلمرو توسط فضولات ما می شود.
فیلم فوق العاده مفهومی و زیبا بود به شما پیشنهاد میکنم حتماً با چشم دل نظاره کنید.